Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AWBZ

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand zijn op te brengen. Bijvoorbeeld de kosten van een verblijf in een verzorgingshuis. Of de verpleging van iemand met een chronische ziekte. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten is met ingang van 1-1-2015 vervangen door de Wlz.

Eigenschappen

Definitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Aanvullende Definitie

De AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand zijn op te brengen. Bijvoorbeeld de kosten van een verblijf in een verzorgingshuis. Of de verpleging van iemand met een chronische ziekte. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten is met ingang van 1-1-2015 vervangen door de Wlz.
Gebruik hoofdletters Ja
Toon in tekst Ja


LIDA Wiki